Expertise: Advies van vijverspecialisten!
Snelle levering: Morgen in huis!
Zorgeloos kopen: 30-dagen retour!
Thuiswinkel Waarborg gecertificeerd!

Privacy policy A2 KOI BV

Over ons privacybeleid

A2 KOI BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van A2 KOI BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/11/2023, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.


Als u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.


Webshopsoftware


MijnWebwinkel


Onze webshop is ontwikkeld met behulp van MijnWebwinkel a.k.a. MyOnlineStore software. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met MyOnlineStore. MyOnlineStore heeft toegang tot deze gegevens nodig voor (technische) ondersteuning. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. MyOnlineStore gebruikt cookies om technische informatie over het gebruik van de software te verzamelen. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. MyOnlineStore behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen diensten te verbeteren.


E-mail en mailinglijsten


MailChimp


Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die onze websites e-mail-traffic en mogelijke nieuwsbrieven faciliteert. Alle bevestigingse-mails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden naar u verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp gebruikt uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vindt u een link om u af te melden. Als u op deze link klikt, ontvangt u niet langer geautomatiseerde e-mails van onze website. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun services verder te verbeteren en deze in dit kader met derden te delen.


Gmail


Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft fitting technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze

mailbox en we behandelen onze e-mail-traffic confidentially.


Betalingsverwerkers


MultiSafepay


Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Multisafepay. Multisafepay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Multisafepay heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Multisafepay waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de toepasselijke wettelijke grond is toegestaan.


Reviews


WebwinkelKeur


Wij gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een beoordeling achter te laten moet je je e-mailadres, naam en woonplaats invullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw beoordeling te koppelen aan uw bestelling. Daarnaast publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw recensie te verduidelijken, uit te werken of van commentaar te voorzien. In het geval van één van onze reviewverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het aanbieden van haar diensten en deze te delen met derden, wij hebben WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.


Vervoer en logistiek


PostNL


Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de bezorgovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, delen zij deze gegevens met deze partijen.


DHL


Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de levering maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat DHL onderaannemers inhuurt, delen zij deze gegevens met deze partijen.


Boekhouding

MoneyBird


Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen je naam, adres, woonplaatsgegevens en algemene gegevens met betrekking tot je bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om je onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in direct verband staat met de opdracht of taak die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enige doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke verplichting om je informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt hieraan te voldoen en hulp te verlenen, maar zullen wij op basis van wettelijke mogelijkheden bezwaar maken.

Retentieperiode

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantenprofiel onderhouden en bewaren totdat je ons laat weten dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om te worden vergeten. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij er een wettelijke rechtvaardiging is om dit wel te doen. We zijn verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantenprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.


Uw rechten

Op basis van geldend Nederlands en Europees recht heb je als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden we een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in fijnen die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

Recht van inspectie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, waarbij tevens wordt vermeld onder welke categorieën wij deze gegevens opslaan.

Right to rectification

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een verzoek tot een dergelijke beperking richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens is beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. In een dergelijk geval kunnen wij onze diensten hoogstwaarschijnlijk niet meer aan u leveren, omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Right of objection and other rights

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij alle verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of proficering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Als u van mening bent dat dit recht wel van toepassing is, vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Wijzigingen privacybeleid

Te allen tijde behouden wij het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Bedrijfsgegevens

A2 KOI BV


Bulkseweg 22 22 5331PK Kerkdriel Nederland T (041) 872-6964 E klantenservice@a2koi.nl

Contact privacy officer

Service-afdeling